Menu:
Strona Główna
O nas
Władze Klubu
Członkostwo w AKTK
Relacje z imprez
Galerie zdjęć
O nas w mediach
Kontakt


Niepodlegla

Logotyp opracowany w ramach Projektu Akademia Obywatelska 1918 realizowanego przez ŚCDN w Kielcach. Autorzy: Dominika Baran, Dariusz Sidor oraz Jacek Michalski uczniowie ZSP im. Stanisława Staszica w Stąporkowie.

Akademicki Klub Turystyki Kwalifikowanej PTTK Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach „SABAT” został utworzony 5. czerwca 2003 r. jednak jego historia sięga znacznie dalej i nawiązuje do tradycji i dawnej świetności organizacji turystycznych działających w Politechnice Świętokrzyskiej w Kielcach, tj. Oddziału Akademickiego PTTT (lata 70-te i 80-te XX w.) oraz Wydziałowego Klubu Turystyki Kwalifikowanej Wydziału Zarządzania i Modelowania Komputerowego (XII 2001 – V 2005) - bezpośredniego poprzednika AKTK. Pomysł reaktywacji w Politechnice Świętokrzyskiej klubu akademickiego PTTK wysunęli w maju 2002 r. kol. Tomek Smoliński i Michał Czuba w celu dalszego rozwoju turystyki kwalifikowanej w oparciu o wzorce PTTK. Jednak prace ruszyły pełną parą dopiero od listopada 2002 r., kiedy to do dwójki inicjatorów dołączył ówczesny prezes WKTK kol. Krzysztof Sabat, który pomógł w utworzeniu akademickiego klubu PTTK na bazie organizacyjnej i składzie osobowym WKTK. Jednym z chwytów reklamowych było zorganizowanie na Uczelni Kursu Organizatora Turystyki (najniższego ze stopni kwalifikacyjnych w Kadrze Programowej PTTK). Udało się! W ten sposób 10 osób zostało Organizatorami Turystki PTTK i jednocześnie członkami założycielami AKTK. Przez niespełna dwa lata WKTK i AKTK działały równolegle organizując wspólne imprezy, jednak ostatecznie WKTK zaprzestał swej działalności, której do dziś kultywuje AKTK. Tak w wielkim skrócie szkicuje się historia powstania naszego Klubu. Klub zrzesza przede wszystkim studentów, pracowników i absolwentów Politechniki Świętokrzyskiej w Kielcach oraz innych sympatyków turystyki pieszej i górskiej zainteresowanych zorganizowanym uprawianiem różnych form turystyki.

Przedmiotem działania Klubu jest rozwijanie, upowszechnianie i organizowanie różnych form aktywnego wypoczynku, przede wszystkim kwalifikowanej turystyki pieszej i górskiej z elementami krajoznawstwa. Klub organizuje cykliczne imprezy turystyczno-krajoznawcze, takie jak: złazy, rajdy, wyprawy górskie, spływy kajakowe, a ostatnio także rajdy rowerowe – popularyzujące Dziedzictwo Narodowe i piękno przyrody Ziemi Świętokrzyskiej i Polski.

Turystyka kwalifikowana jest najwyższą formą specjalizacji turystycznej, która wymaga specjalnego przygotowania psychofizycznego, umiejętności zachowania się w środowisku naturalnym i w obiektach turystycznych. Łączy doskonalenie sprawności fizycznej z poznaniem walorów przyrodniczo-krajobrazowych oraz historii i dóbr kultury materialnej i duchowej własnego regionu i kraju. Odzwierciedleniem osiągnięć turystycznych jest uzyskiwanie kolejnych stopni odznak turystycznych.

Klub jest otwarty na wszelkie formy współpracy.

Członkowie (stan na dzień 31.12.2018 r.): 62, w tym: 15 pracowników (w tym 6 nauczycieli akademickich), 16 absolwentów, 1 emeryta Politechniki Świętokrzyskiej oraz 30 członków wspierających.

Kadra programowa PTTK (stan na dzień 31.12.2018 r.):
1) przewodnicy górscy: Krzysztof Kowalski (beskidzki),
2) przewodnicy świętokrzyscy (terenowi): Michał Czuba, Jerzy Łukawski, Anna Kaniszewska, Stanisław „Roch” Komorowski, Krzysztof Kowalski, Katarzyna Król, Bogusława Poczęta, Krzysztof Sabat, Marta Szpyra, Jacek Śniadecki, Renata Tomczyk,
3) piloci wycieczek: Michał Czuba, Grażyna Domagała, Jerzy Łukawski,
4) instruktorzy krajoznawstwa regionu: Piotr Garecki,
5) instruktorzy ochrony przyrody: Michał Czuba,
6) instruktor turystyki rowerowej: Anna Kaniszewska,
7) przodownicy turystyki górskiej: Michał Czuba, Piotr Garecki, Krzysztof Kowalski, Krzysztof Sabat,
8) przodownicy turystyki pieszej: Michał Czuba, Henryk Domagała, Piotr Garecki, Krzysztof Kowalski, Katarzyna Król, Renata Tomczyk,
9) znakarze szlaków górskich: Piotr Garecki,
10) znakarze szlaków nizinnych: Michał Czuba, Piotr Garecki, Krzysztof Kowalski.

Wnioski o powołanie klubów WKTK i AKTK
Powrót
Opiekun strony: Konrad Sarnecki, Dominik Kwiatkowski
© 2016 Akademicki Klub Turystyki Kwalifikowanej PTTK "Sabat"

Tło: Widok z platformy widokowej na Świętym Krzyżu (Wojciech Kurtek, 23.01.2016)