Menu:
Strona Główna
O nas
Władze Klubu
Członkostwo w AKTK
Relacje z imprez
Galerie zdjęć
O nas w mediach
Kontakt


Niepodlegla

Logotyp opracowany w ramach Projektu Akademia Obywatelska 1918 realizowanego przez ŚCDN w Kielcach. Autorzy: Dominika Baran, Dariusz Sidor oraz Jacek Michalski uczniowie ZSP im. Stanisława Staszica w Stąporkowie.


2018.05.12 - XVIII poZiMowy Złaz (Klimontów)
Zdjęć: 36

1. Znaczek złazowy
2. Trasa 1 - Kościół św. Mikołaja z XV w. w Łoniowie
3. Eklektyczny pałac z 1885 r. w Łoniowie (T1)
4. Mogiła z okresu I i II wojny światowej na cmentarzu w Łoniowie (T1)
5. Stary kościół Narodzenia NMP z poł. XIII w. w Sulisławicach (T1)
6. Stary kościół Narodzenia NMP z poł. XIII w. w Sulisławicach (T1)
7. Nowy kościół Narodzenia NMP (1871–88)  w Sulisławicach - Sanktuarium MB Bolesnej (T1)
8. Nowy kościół Narodzenia NMP (1871–88)  w Sulisławicach - Sanktuarium MB Bolesnej (T1)
9. Zbiorowa mogiła Jędrusiów – słynnego oddziału partyzanckiego z okresu II wojny światowej na cmentarzu w Sulisławicach (T1)
10. Cmentarz w Sulisławicach (T1)
11. Gieraszowice (T1)
12. Bukówka (T1)
13. Zapora na Koprzywiance w Bukówce (T1)
14. Trasa 2 - Pomnik Czynu Legionowego w Lipniku
15. Grób zbiorowy poległych w 1915 r. w Kurowie (T2)
16. Okolice Antoniowa (T2)
17. Okolice Antoniowa (T2)
18. Kościół Wniebowzięcia NMP z I poł. XIII w. w Goźlicach (T2)
19. Kościół Wniebowzięcia NMP z I poł. XIII w. w Goźlicach (T2)
20. Nagrobek Hieronima Ossolińskiego z 1576 r. w kaplicy kościoła w Goźlicach (T2)
21. Cmentarz wojenny (1914-15) przy cmentarzu w Goźlicach (T2)
22. Cmentarz legionowy w Górach Pęchowskich (T2)
23. Góry Pęchowskie (T2)
24. Wąwóz Wistki w Górkach Klimontowskich (T2)
25. Wąwóz Wistki w Górkach Klimontowskich (T2)
26. Zbiórka tras - kolegiata św. Józefa (1643-50) w Klimontowie
27. Kolegiata św. Józefa (1643-50) w Klimontowie
28. Kolegiata św. Józefa (1643-50) w Klimontowie
29. Podominikański kościół NMP i św. Jacka (1617-20) w Klimontowie
30. Podominikański kościół NMP i św. Jacka (1617-20) w Klimontowie
31. Ognisko integracyjne przy kościele NMP i św. Jacka w Klimontowie
32. Ognisko integracyjne
33. Ognisko integracyjne
34. Ognisko integracyjne
35. Prezentacja nowych człnków AKTK (D. Wojciechowska, M. Ciosek, K. Król, B. Ślefarski)
36. Organizatorzy Złazu (M. Szpyra, K. Sabat, A. Kaniszewska)

PowrótOpiekun strony: Konrad Sarnecki, Dominik Kwiatkowski
© 2016 Akademicki Klub Turystyki Kwalifikowanej PTTK "Sabat"

Tło: Widok z platformy widokowej na Świętym Krzyżu (Wojciech Kurtek, 23.01.2016)