Menu:
Strona Główna
O nas
Władze Klubu
Członkostwo w AKTK
Relacje z imprez
Galerie zdjęć
O nas w mediach
Kontakt


Niepodlegla

Logotyp opracowany w ramach Projektu Akademia Obywatelska 1918 realizowanego przez ŒCDN w Kielcach. Autorzy: Dominika Baran, Dariusz Sidor oraz Jacek Michalski uczniowie ZSP im. Stanisława Staszica w Stšporkowie.


IX przedZiMowy Złaz (Maleniec-Sielpia) 14.11.2009
Zdjęć: 24

1. Schemat szklaków turystycznych Ziemi Koneckiej
2. Tablica infomacyjna Zbytkowego Zespołu Walcarni i Gwoździarni w Maleńcu
3. Zbytkowy Zespół Walcarni i Gwoździarni w Maleńcu
4. Zbytkowy Zespół Walcarni i Gwoździarni w Maleńcu
5. Zabytkowa wiertarka w ZZWiG w Maleńcu
6. Zabytkowy młot w ZZWiG w Maleńcu
7. Przekladnia napędu wodnego w ZZWiG w Maleńcu
8. Zabytkowa walcarka w ZZWiG w Maleńcu
9. Koło wodne w ZZWiG w Maleńcu
10. Hala maszyn w ZZWiG w Maleńcu
11. Zalew w Maleńcu
12. Kanał do ZZWiG w Maleńcu
13. Zbiornik wodny na Czernej Koncekiej w Cieklińsku
14. Zapora w Cieklińsku
15. Cieklińsko
16. Mokradła
17. Czarna Konecka
18. Zespół danej walcowni i pudligarni w Sielpi Wielkiej
19. Zespół danej walcowni i pudligarni w Sielpi Wielkiej
20. Kanał z danej walcowni i pudligarni w Sielpi Wielkiej
21. Pozostałości dawnych zakładów w Siepli Wielkiej
22. Zalew na Czarnej Koneckiej w Sielpi Wielkiej
23. Nad zalewem w Sielpi Wielkiej
24. Nad zalewem w Sielpi Wielkiej

PowrótOpiekun strony: Konrad Sarnecki, Dominik Kwiatkowski
© 2016 Akademicki Klub Turystyki Kwalifikowanej PTTK "Sabat"

Tło: Widok z platformy widokowej na Œwiętym Krzyżu (Wojciech Kurtek, 23.01.2016)